მომსახურება

შემოთავაზებული მომსახურების ხასიათსა და პირობებს განაპირობებს თქვენი მოთხოვნები. შესაბამისად, მომსახურების საფასური დადგინდება ინდივიდუალურად, კონკრეტული მოთხოვნის შესწავლის საფუძველზე. გთავაზობთ ძირითადად შემდეგი სახის მომსახურებას: