ჩვენს შესახებ

მოგესალმებათ ლიტვურ-ქართული კომპანია GBC Georgian-Baltic Cooperation.

კომპანიის საქმიანობა ითვალისწინებს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან და საქმიან პირებთან თნამშრომლობას, მიმართულს ლიტვასა და საქართველოში ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ადგილობრივი და უცხოური საწარმოების სპეციალიზირებული მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომელიც მათ უცხოურ ბაზარზე სარფიან და წარმატებულ შესვლას ხელს შეუწყობს. როგორც პარტნიორი და შუამავალი ვშუამდგომლობთ სახელმწიფო მმართველობითი და ინსტიტუციონალური ორგანოების წინაშე.

ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას ჩვენი მომსახურების შესახებ. ასევე გთავაზობთ ჩვენის აზრით რამოდენიმე საინტერესო ბმულს.